Bendrasis ugdymas - 2-mokykla

1. Plotai, klasės

2. Bendrabučiai

3. Kitos patalpos

4. Pastatymas, remontas

5. Kiti rodikliai

6. Kompiuteriai patalpose

7. Kompiuterių paskirtis

8. Gauti kompiuteriai