Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenys

1. Įstaigos pastato aukštai, prieinamumas judančiam neįgaliojo vežimėliu, automobilio parkavimo vietos pritaikymas.

2. Išorinis pandusas, įėjimo ir vidinių durų pritaikymas judantiems vežimėliuose

3. Koridorių, san.mazgo, patekimo į valgyklą pritaikymas žmonėms su negalia,galimybė judėti tarp aukštų

4. Pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia. Įstaigos modernizavimas, patalpų remontas, numatomi atnaujinimo darbai