Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Aktuali informacija

2015-2016 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla 165 2202 22844
Pagrindinė mokykla 502 11893 84360
Progimnazija 113 5361 64086
Vidurinė mokykla 16 416 3323
Gimnazija 397 16238 160589
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 1193 36110 335202
Profesinio mokymo įstaigos 75 3510 46543
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 266 6556 104226
Universitetai 22 7690 93714
Kolegijos 23 1703 39780
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11 - 295

 

2016-09-19 2016/2017 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2016-09-19 Įsakymas dėl 2016/2017 mokslo metų žinybinės statistikos