Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Pagrindiniai duomenys

 

2018-2019 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija. Preliminarūs duomenys

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla* 148 1993 20928
Pagrindinė mokykla* 378 8173 59847
Progimnazija* 154 6816 87841
Gimnazija* 406 14640 153678
Visos bendrojo ugdymo mokyklos* 1086 31622 322294
Profesinio mokymo įstaigos* 71 2543 34007
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla) 373 5810 90779
Universitetai** 20 6063 77525
Kolegijos** 22 1315 33866
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11  - 316
*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje
** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

 

2018-07-02 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2018-07-02 Įsakymas dėl 2018-2019 mokslo metų žinybinės statistikos

2018-08-29 Dėl informacijos, kurios reikia mokymo lėšų sumai apskaičiuoti, teikimo

2018-08-30 Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas