Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Aktuali informacija

Preliminari 2015-2016 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla 165 2195 22844
Pagrindinė mokykla 502 11854 84318
Progimnazija 113 5327 64086
Vidurinė mokykla 16 415 3323
Gimnazija 397 16221 160618
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 1193 36005 335160
Profesinio mokymo įstaigos 75 3492 46376
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 361 6171 92658
Universitetai 22 7690 93714
Kolegijos 23 1703 39780
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11 - 295

 

2015-08-13 2015/2016 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2015-08-13 Įsakymas dėl 2015/2016 mokslo metų žinybinės statistikos