2021 - 2022 m. m. duomenys preliminarūs

Nuo 2021 m. gruodžio 13 d. prie sistemos prisijungimas veiks tik per el. valdžios vartus

Pagrindine statistika

Bendrojo ugdymo mokyklų pagrindiniai duomenys


*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje

Profesinių mokyklų pagrindiniai duomenys


*Dirbantys pagrindinėje darbovietėje pedagogai, ** Tik pagal pirminio profesinio mokymo programas besimokantys mokiniai

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos

Kolegijų pagrindiniai duomenys


** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

Universitetų pagrindiniai duomenys


** Dirbantys pagrindininėje darbovietėje pagrindinėje pareigybėje

Mokslinių tyrimų institutų pagrindiniai duomenys