Apie ŠVIS


Švietimo valdymo informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas. Duomenys naudojami skaičiuoti rodikliams, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę. Ši sistema suteikia įrankius leidžiančius naudotojams analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais. 

Pagrindiniai duomenys

2016-2017 m. m. pagrindinė švietimo statistinė informacija(preliminarūs duomenys)

Institucijų tipas (grupė) Institucijų skaičius Pedagoginių darbuotojų skaičius Mokinių/studentų skaičius
Pradinė mokykla 159 2072 21893
Pagrindinė mokykla 458 10557 76490
Progimnazija 125 5866 72021
Vidurinė mokykla 11 329 2880
Gimnazija 398 15697 157586
Visos bendrojo ugdymo mokyklos 1151

34592

330870
Profesinio mokymo įstaigos 75 3340 47659
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai(su laisvaisiais mokytojais) 1260 6676 122184
Universitetai 22 6847 88054
Kolegijos 22 1613 37648
Mokslinių tyrimų institutai (turintys doktorantų) 11 - 305

 

2016-09-19 2016/2017 mokslo metų žinybinės statistikos ataskaitos

2016-09-19 Įsakymas dėl 2016/2017 mokslo metų žinybinės statistikos