PEDAGOGAI

1. Valandos, skiriamos veikloms bendruomenei, nėra skaidomos pagal klasių koncentrus. Kaip  paskirstyti nekontaktines valandas?
3. Jei pedagogas yra vaiko priežiūros atostogose, kaip skaičiuoti valandas?
5. Kaip skaičiuoti darbo valandas, jeigu darbuotojas turėjo nedarbingumą?
6. Dalykus dėstantys mokyklų vadovai, pavaduotojai taip pat priskiriami mokytojų kategorijai, jei pedagoginiam darbui jie skyrė ne mažiau kaip ketvirtadalį darbo laiko. Ar ši nuostata galioja ir pildant ataskaitos pirmą lentelę?
7.    Ar į 3-mokykla ataskaitą turi patekti pedagogas, kuris yra vaiko auginimo atostogose?