BENDRASIS UGDYMAS

4. Pagal kokį požymį skiriamos Mokymo lėšos grupei, ugdomai pagal priešmokyklinio ar ikimokyklinio ugdymo programą? 
1. Jei duomenys apie mokinius buvo taisyti Mokinių registre, po kiek laiko jie atsinaujina ataskaitoje 1-mokykla?
2. Kur galima rasti 1-mokykla, Mokymo lėšų ataskaitos ir kitas instrukcijas?